Procedimientos sancionadores

Zehapen-prozeduren aurrean aholkularitza eta informazioa ematea

Administrazio publikoek zehapen-prozedura bat erabiltzen dute beren zehatzeko ahala egikaritzeko. Administrazio publikoaren eta herritarren artean egindako arau-hausteek zigor propioa dute. Prozedura horrek, beraz, administratuen eskubideak bermatzea helburu duten printzipioetan oinarritutako hainbat egintza biltzen ditu.

Zehatzeko administrazio-prozedurak arautzen dituzten printzipioak zuzenbide penaletik eratorritakoak dira, egokitzapenak eginda. Horrenbestez, hauek dira printzipioak: legezkotasun- eta tipikotasun-printzipioa; atzeraeraginik ezaren printzipioa; proportzionaltasun-printzipioa zehapen-prozedura administratiboan; erantzukizun-printzipioa; preskripzio-printzipioa; non bis in idem printzipioa eta arau-hausteen jarraipena.

Zehapen-prozedura administratiboan, prozedurari dagozkion hiru fase bereiz ditzakegu, eta prozedurari ekin aurreko fase bat. Hala ere, prozedura hasi aurretik, organo eskudunek aldez aurreko jarduketak egiten dituzte, jazotako egitateak prozedura hasteko arrazoi nahikoak diren erabakitzeko.

Hala, bada, gertakariak nahikoa arrazoi direla egiaztatu ondoren, lehenengo urratsa arau-hausleari jakinaraztea izango da, eta prozedura honako hauengatik hasiko da: Ekimena bera, non organoak berak arau-haustetzat jotzen duenaren aurrean jarduten duen; Goiko Agindua, non hierarkikoki goragokoa den organo baten agindua jasotzen den prozedura hasteko; Eskaera arrazoitua, non beste administrazio-organo baten eskaera jasotzen den, prozedura hasteko ahalmenik ez duena, eta salaketa, non pertsona batek aurkezten duen salaketa administrazioaren aurrean.

Bigarren urratsean, instrukzio-fasea dugu, non alderdien alegazio guztiei ematen baitzaizkie, baita dagozkion frogabideak ere. Prozesu hori gutxienez 10 egunekoa da eta gehienez 30 egunekoa. Azkenik, prozedura ebazteko fasean, eskainitako frogak baloratzen dira, eta egitateak, arduradunak, tipifikatutako arau-hausteak eta dagozkien zehapenak finkatzen dira, eta absoluzioa deklaratzen da horiek eskaini ezin badira.

Administrazio Publikoak badu harekin duen harremanean arau-hauste bat egiten duten pertsonak zehatzeko behar den ahala. Egoera horretan egotea ez da inoiz atsegina izango demandatuarentzat, irabazteko zaila den prozedura baita, eta beti gomendagarria da aholkulari onak izatea prozesu osoan gidatzeko.

Leave a Comment

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude

Scroll to Top