Kontabilitate aholkularitza

Control interno

Barne-kontroleko sistemen eraginkortasuna hobetzeari buruzko informazioa erakustea

Erakundeetan ezarritako barne-kontroleko sistemei esker, enpresek kontrol handiagoa dute, ez soilik finantza-prozesuetara, baizik eta eragiketen prozesu guztietara; prozesu horien kudeaketa egokiak prozesuen helburuak betetzea ahalbidetzen du. Merkatuan denboraren joanean nolabaiteko egonkortasuna lortzeko, oso garrantzitsua da barne-kontrolerako sistema egokia izatea, arriskua administratuz eta erakundeari balioa emanez. Horretarako, beharrezko kontrolak egin behar dira, erakundearen interesak hobetzeko eta …

Barne-kontroleko sistemen eraginkortasuna hobetzeari buruzko informazioa erakustea Read More »

Refinanciación de Deudas

Zorra birfinantzatzeko aholkularitza eta informazioa

Hainbat zorren birfinantzaketa hartzekodunen konkurtsoa saihestu nahi duten enpresek egindako konponbideetako bat izaten ari da; izan ere, enpresak oso prolitikoak izan dira pandemiak eta krisiak biziki eragin dien sektoreetako enpresa hartzekodunen zorrak birfinantzatzeko orduan. Hala eta guztiz ere, in extremis irtenbidea da, birfinantzaketaren oinarria zor den printzipala itzultzeko epea luzatzea baita, interesen ordainketa neurri handi …

Zorra birfinantzatzeko aholkularitza eta informazioa Read More »

Análisis de balances

Hainbat motatako balantzeei buruzko informazioa eta azterketa

Balantzeen azterketa, oro har, honela definitzen da: enpresen baliabide, zor, gaitasun eta kaudimenaren azterketa, bai likidezia bai etekinak sortzeko. Oro har, urtebeteko denbora-tarteetan egiten da, eta ohikoena eta gomendagarriena datuak hilero berrikustea da. Hala, bada, balantzearen azterketa-prozesua enpresen salmenta, gastu, kobrantza, ordainketa, aktibo eta pasiboei buruzko zenbaki errealak lortzeko erabili ohi da, eta zuzendaritzak bere …

Hainbat motatako balantzeei buruzko informazioa eta azterketa Read More »

Operaciones contables

Kontabilitateko eragiketak: Zer jakin behar da?

Enpresetako kontabilitate-eragiketen helburua da informazio erabilgarri guztia ematea, modu sailkatu eta aztertuan, gerentziazko erabakiak hartzea errazteko eta arintzeko. Enpresen administrazioan kontrol-tresna bat, enpresen zuzendaritzari laguntzea duena sorburu, erakundeen eraginkortasuna eta efizientzia sustatuz. Beraz, kontabilitate-eragiketak dira enpresaren ondarea osatzen duten osagaiak moneta-unitateetan ordezkatzea. Ondasunak, eskubideak eta betebeharrak, bai eta enpresa-kudeaketaren emaitza ere, hala nola diru-sarrerak edo …

Kontabilitateko eragiketak: Zer jakin behar da? Read More »

Plan contable

Kontabilitate-plan bat egiteko moduari buruzko informazioa edo zalantzak

Merkatuan arrakasta izateko edo lehiakideen aurrean posizio egokia ziurtatzeko. Ezinbestekoa da enpresetako zuzendariek beren kudeaketa-ezaguerak nabarmen hobetzea. Horretarako, hainbat gai landu behar dira enpresan. Hasteko, kontabilitate-plan egoki bat ezarri behar da enpresarentzat, hau da, enpresaren eskari ekonomikoa eta finantzarioa adierazten duten transakzio-multzoa. Beraz, enpresek eragiketen erregistroekin lotutako kontabilitate-lana antolatu behar dute helburu nagusi gisa. Garrantzia …

Kontabilitate-plan bat egiteko moduari buruzko informazioa edo zalantzak Read More »

Inspección tributaria

Ogasuneko ikuskapenen aurreko defentsari buruzko informazioa

Tributuak kudeatzeko eta ikuskatzeko eta zergak aplikatzeko prozeduren arau komunak garatzeko jarduera eta prozeduren Erregelamendu Orokorra aldatu ondoren, Zerga Administrazioaren eskumenak indartu egin dira, bai betebehar formalak bai iruzurraren aurka borrokatzeko neurriak handituz. Egoera horren aurrean, enpresek zergapeko gisa dituzten eskubideak ezagutu behar dituzte balizko ikuskatzeen aurrean, eta pribatutasunerako eskubidea izan behar dute hainbat esparrutan, …

Ogasuneko ikuskapenen aurreko defentsari buruzko informazioa Read More »

Declaración de Operaciones Intracomunitarias

Erkidego barruko eragiketen aitorpenari buruzko informazioa

Post honen bidez, autonomoei eta ETEen jabeei zehatz-mehatz kontatu nahi diegu zer jakin behar duten Batasunaren barruko eragiketen laburpen-aitorpenaren 349 ereduari buruz. Lehenik eta behin, aipatu behar dugu eredua aldikako informazio-aitorpena dela, bai hilean behin, bai hiru hilean behin, bai urtean behin. Horren bidez, autonomoek eta hainbat sektoretako enpresek Batasunaren barruko eragiketak deskribatzen dituzte, hau …

Erkidego barruko eragiketen aitorpenari buruzko informazioa Read More »

Liquidaciones y declaración de operaciones con terceros

Likidazioei eta hirugarrenekin egindako eragiketen aitorpenari buruzko aholkularitza eta informazioa

Hirugarrenekin egindako eragiketen urteko aitorpena, 347 ereduan jasoa, urteko aitorpen informatiboa da, otsaileko azken egunaren aurrekoa. Bertan, autonomoek eta beste pertsona batzuekin jarduera ekonomikoak egiten dituzten ETEek hirugarrenekin egindako eragiketak zehazten dituzte, eta urte naturalean haien bolumena 3.005,06 € (BEZa barne) baino handiagoa izango da. Ereduan hainbat eragiketa aitortu behar dira, hala nola ondasunak eta …

Likidazioei eta hirugarrenekin egindako eragiketen aitorpenari buruzko aholkularitza eta informazioa Read More »

Depósito de Cuentas Anuales

Urteko kontuen gordailuak egiteari buruzko informazioa

Espainiako legeriari jarraikiz, enpresa guztiek urteko kontu-gordailu bat egin behar dute Merkataritza Erregistroan, onartu eta hurrengo hilabetean. Finantza-informazioa informazio publiko bihurtzen da, eta 6 urtez mantentzen da. Enpresaren urteko finantza-egoeren kopia bat eskatzen duen edozein hirugarrenentzat eskuragarri dago; oro har, enpresan interesa duten inbertitzaileak dira. Beraz, urteko kontuen gordailua zuzen aurkezteko, ezinbestekoa da hainbat alderdi …

Urteko kontuen gordailuak egiteari buruzko informazioa Read More »

Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables

Berrerabili ezin diren plastikozko ontzien gaineko zerga bereziaren kontabilitate-tratamenduari buruzko iritzia eman du ICACek

Duela gutxi, Kontabilitate eta Kontu Auditoretzako Institutuak (ICAC) erantzuna eman dio Ekonomia zirkular baterako hondakinen eta lurzoru kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legean araututako plastikozko ontzi ez berrerabilgarrien gaineko zerga bereziaren kontabilitate-tratamenduari buruzko kontsulta bati. Erantzun horretan, 2023ko apirilaren 28koan (BOICACen 133/Martxoa2023 zk.ko 1. kontsulta), honako hau adierazten da: «Zerga arauaren arabera (Institutu honek azaldu ez …

Berrerabili ezin diren plastikozko ontzien gaineko zerga bereziaren kontabilitate-tratamenduari buruzko iritzia eman du ICACek Read More »

Scroll to Top