admin

Obligaciones

Enpresa txiki eta ertainentzako legezko baldintzak betetzen direla jakinaraztea eta aholkatzea

Beste enpresa mota batzuek bezala, ETEek ere hainbat izapide behar dituzte, kontabilitateko eta zergetako betebeharrekin definituak, eta edozein jarduera ekonomiko egiteko bete behar dira. Alde batetik, ETEen zerga-betebeharrak ditugu, eta, legeak aurrez ezarritako parametroen barruan, enpresa txiki eta ertainek beren jarduera behar bezala garatzeko honako hauek bete behar dituzte: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ); …

Enpresa txiki eta ertainentzako legezko baldintzak betetzen direla jakinaraztea eta aholkatzea Read More »

Leyes fundamentales

Enpresa bakoitzak bete behar dituen lege-esparruen eta baldintzen berri ematea

Enpresek bete beharreko legeak ezagutzea da enpresarien eta ekintzaileen funtsezko beste lan bat, eta enpresaren hazkundeari kalte egingo dioten ezusteko arazoak eta egoerak saihesteko ahalmena dute. Ezinbestekoa da enpresa eta erakunde guztiak egunean egotea kokaturik dauden herrialdeko legeriaren arabera, bai araudi orokorra bai sektoreko araudi espezifikoagoak ezagutzen dituztela. Enpresako kudeatzaileen lana ez da beti indarrean …

Enpresa bakoitzak bete behar dituen lege-esparruen eta baldintzen berri ematea Read More »

cuotas de autonomos

Autonomoen kuoten finantzaketari buruzko informazioa

Autonomo-kuota berriak direla-eta, zalantza handiak sortu dira herrialdean, egiturazko aldaketa berehalakoa eta herrialdearentzat etorkizunean eragin handia izango duten arau berriak agertu baitira. Horien alde onak eta txarrak azalduko ditugu ondoren. Lehenik eta behin, azkar egoteko, autonomoen 2023-2031 kuotetarako gobernuaren proposamen berria laburbiltzen da: urteko gutxieneko kuota finkoko 294 € horietatik, 13 tarteko sistema progresibo batera …

Autonomoen kuoten finantzaketari buruzko informazioa Read More »

Planificación financiera

Aholkularitza enpresaren finantza-prozesu osoan

Enpresa baten finantza-plangintza egokia funtsezkoa da, haren tamaina edozein dela ere; izan ere, enpresaren finantza-egoera ezagutzeak enpresaren prozesu guztiak modu eraginkorragoan garatzea ahalbidetzen du. Hala ere, beti ezin da behar bezala egin finantza-jarraipena eta ezarri. Enpresen finantza-plangintzari buruzko oinarrizko ezagutzei esker, enpresaburuek finantza-helburu sendoak ezarri ahal izango dituzte, eta enpresa-jarduera errentagarria ahalbidetu, enpresaren helburuak betetzen …

Aholkularitza enpresaren finantza-prozesu osoan Read More »

Control interno

Barne-kontroleko sistemen eraginkortasuna hobetzeari buruzko informazioa erakustea

Erakundeetan ezarritako barne-kontroleko sistemei esker, enpresek kontrol handiagoa dute, ez soilik finantza-prozesuetara, baizik eta eragiketen prozesu guztietara; prozesu horien kudeaketa egokiak prozesuen helburuak betetzea ahalbidetzen du. Merkatuan denboraren joanean nolabaiteko egonkortasuna lortzeko, oso garrantzitsua da barne-kontrolerako sistema egokia izatea, arriskua administratuz eta erakundeari balioa emanez. Horretarako, beharrezko kontrolak egin behar dira, erakundearen interesak hobetzeko eta …

Barne-kontroleko sistemen eraginkortasuna hobetzeari buruzko informazioa erakustea Read More »

Refinanciación de Deudas

Zorra birfinantzatzeko aholkularitza eta informazioa

Hainbat zorren birfinantzaketa hartzekodunen konkurtsoa saihestu nahi duten enpresek egindako konponbideetako bat izaten ari da; izan ere, enpresak oso prolitikoak izan dira pandemiak eta krisiak biziki eragin dien sektoreetako enpresa hartzekodunen zorrak birfinantzatzeko orduan. Hala eta guztiz ere, in extremis irtenbidea da, birfinantzaketaren oinarria zor den printzipala itzultzeko epea luzatzea baita, interesen ordainketa neurri handi …

Zorra birfinantzatzeko aholkularitza eta informazioa Read More »

Análisis de balances

Hainbat motatako balantzeei buruzko informazioa eta azterketa

Balantzeen azterketa, oro har, honela definitzen da: enpresen baliabide, zor, gaitasun eta kaudimenaren azterketa, bai likidezia bai etekinak sortzeko. Oro har, urtebeteko denbora-tarteetan egiten da, eta ohikoena eta gomendagarriena datuak hilero berrikustea da. Hala, bada, balantzearen azterketa-prozesua enpresen salmenta, gastu, kobrantza, ordainketa, aktibo eta pasiboei buruzko zenbaki errealak lortzeko erabili ohi da, eta zuzendaritzak bere …

Hainbat motatako balantzeei buruzko informazioa eta azterketa Read More »

Operaciones contables

Kontabilitateko eragiketak: Zer jakin behar da?

Enpresetako kontabilitate-eragiketen helburua da informazio erabilgarri guztia ematea, modu sailkatu eta aztertuan, gerentziazko erabakiak hartzea errazteko eta arintzeko. Enpresen administrazioan kontrol-tresna bat, enpresen zuzendaritzari laguntzea duena sorburu, erakundeen eraginkortasuna eta efizientzia sustatuz. Beraz, kontabilitate-eragiketak dira enpresaren ondarea osatzen duten osagaiak moneta-unitateetan ordezkatzea. Ondasunak, eskubideak eta betebeharrak, bai eta enpresa-kudeaketaren emaitza ere, hala nola diru-sarrerak edo …

Kontabilitateko eragiketak: Zer jakin behar da? Read More »

Plan contable

Kontabilitate-plan bat egiteko moduari buruzko informazioa edo zalantzak

Merkatuan arrakasta izateko edo lehiakideen aurrean posizio egokia ziurtatzeko. Ezinbestekoa da enpresetako zuzendariek beren kudeaketa-ezaguerak nabarmen hobetzea. Horretarako, hainbat gai landu behar dira enpresan. Hasteko, kontabilitate-plan egoki bat ezarri behar da enpresarentzat, hau da, enpresaren eskari ekonomikoa eta finantzarioa adierazten duten transakzio-multzoa. Beraz, enpresek eragiketen erregistroekin lotutako kontabilitate-lana antolatu behar dute helburu nagusi gisa. Garrantzia …

Kontabilitate-plan bat egiteko moduari buruzko informazioa edo zalantzak Read More »

Inspección tributaria

Ogasuneko ikuskapenen aurreko defentsari buruzko informazioa

Tributuak kudeatzeko eta ikuskatzeko eta zergak aplikatzeko prozeduren arau komunak garatzeko jarduera eta prozeduren Erregelamendu Orokorra aldatu ondoren, Zerga Administrazioaren eskumenak indartu egin dira, bai betebehar formalak bai iruzurraren aurka borrokatzeko neurriak handituz. Egoera horren aurrean, enpresek zergapeko gisa dituzten eskubideak ezagutu behar dituzte balizko ikuskatzeen aurrean, eta pribatutasunerako eskubidea izan behar dute hainbat esparrutan, …

Ogasuneko ikuskapenen aurreko defentsari buruzko informazioa Read More »

Scroll to Top