Nominak sortzeko jarraitu beharreko prozeduren berri ematea

Hilaren amaieran, langileak dituen enpresa orok soldata bat ordaindu behar die. Beraz, soldata likidatzeko eta ordaintzeko, beharrezkoa da langile bakoitzari nomina izeneko agiri bat egitea, hau da, langilearen soldata adierazten duen agiria, eta informazio garrantzitsua ere bai, hala nola Gizarte Segurantzarako ekarpenak edo PFEZren atxikipenak.

Beraz, bai enpresa bat baduzu, bai langile autonomoa bazara, oso garrantzitsua da langileen nominen erregistro bat behar bezala eramaten jakitea, enpresaren kontabilitateko dokumentuak baitira.

Nomina bat sortzerakoan, behar-beharrezko hainbat eremu daude langileen nominan agertu behar dutenak. Lehenik eta behin, jarduera-erregistroa dugu; bertan, ezarritako harreman ekonomikoaren arabera, beharrezkoa da kontuan hartzea bai soldata, bai haren lorpenak eta balizko helburuak. Bigarrenik, kontratu mota agertu behar da, atxikipen gehienak lan motari lotuta daudelako, hala nola gizarte segurantzan kotizatutakoak. Hirugarrenik, langileen informazio pertsonala aurkitzen dugu; izan ere, haien egoera pertsonalak eragina izan dezake haien nominan, kontuan hartzen baita ezkonduta dagoen, seme-alabekin edo haien ardurapean dauden pertsonekin, eta horiek jaso beharreko soldata-osagarriei eragiten diete. Azkenik, kategoria profesionalarekin eta kotizazio taldearekin gaude, eta Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak kalkulatzeko funtsezko puntuak dira.

Nomina baten zatiei dagokienez, hasteko, haren goialdean, enpresaren eta langilearen informazio guztia dugu, eta enpresak nahitaez agertu behar du: izena, helbide fiskala, Kotizazio Kontuaren Kodea eta IFK. Bestalde, langileari dagokionez, datu hauek eduki beharko dira: izena, NAN, Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbakia, kategoria, kotizazio-taldea, antzinatasun-data eta kontratu-kodea.

Nomina guztiak denbora-tarte bati dagozkionez, beharrezkoa izango da langileak nomina noiz jasoko duen gehitzea, bai eta lan egindako egun guztiak ere.

Ondoren, nominaren sortzapenak ditugu, eta hor sartzen ditugu langilearen zerbitzuengatiko prestazio ekonomikoak eta soldataz besteko hartukizunak: oinarrizko soldata; banakako soldata-osagarri guztiak; aparteko orduak; aparteko ordainsariak; gauzazko soldata. Beraz, soldatatik zuzenean ez datozenak ere gehituko ditugu, adibidez, gizarte segurantzaren kalte-ordainak edo prestazioak.

Azkenik, sortzapenak ixtean, nominako kenkariak gehitzen ditugu, sortzapenetatik kenduz, eta Gizarte Segurantzari eta PFEZri egindako ordainketak sartuz. Kontzeptu ugari daude: Gizarte Segurantzari egindako ekarpenak banakatuta; PFEZ; Gauzazko soldata zati horren balioa; Aurrerakinak eta beste kenkari batzuk.

Nomina kalkulatzea lan erraza ez den arren, gaur egun, aholkularien eta programa informatikoen bidez, prozesua oso automatikoa eta erraza da.

Leave a Comment

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude

Scroll to Top