Obligaciones

Enpresa txiki eta ertainentzako legezko baldintzak betetzen direla jakinaraztea eta aholkatzea

Beste enpresa mota batzuek bezala, ETEek ere hainbat izapide behar dituzte, kontabilitateko eta zergetako betebeharrekin definituak, eta edozein jarduera ekonomiko egiteko bete behar dira.

Alde batetik, ETEen zerga-betebeharrak ditugu, eta, legeak aurrez ezarritako parametroen barruan, enpresa txiki eta ertainek beren jarduera behar bezala garatzeko honako hauek bete behar dituzte: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ); Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (JEZ); Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ); Fakturazioa; Atxikipena eta konturako sarrerak, legeak adierazitakoak; Komunikazioak eta jakinarazpenak; Alta enpresarien, profesionalen eta atxikitzaileen erroldan eta Datuak ordaintzaileari jakinaraztea. Beraz, betebehar fiskal guztiak ezarritako epeetan gauzatu eta bete behar dira, hori ez egiteak ekar litzakeen zehapen ekonomikoen aurrean.

Bestalde, kontabilitateko betebeharrak ditugu, eta legeak eskatzen du:
Kontabilitate-liburuak erregistratzea.
Ekitaldien itxiera.
Erregistro-betebeharrak.
Urteko kontuen gordailua merkataritza-erregistroan.
Merkataritza-sozietateentzako akta-liburua legeztatzea.

Izapide asko eta askotarikoak dira, eta guztiak bete behar dira, salbuespenik gabe, kontabilitate ona eramatera mugatu gabe.

Azkenik, zerga- eta kontabilitate-betebeharrez gain, enpresak behartuta daude datuak babesteko legea betetzera, eta beharrezkoa da bezeroei jakinaraztea fitxategi bat dagoela beren informazio erlatiboarekin. Betebehar hori ez betetzea legez zigortu daiteke, eta honako arau hauek hartu behar dira kontuan:

Beharrezkoa izango da bezeroen adostasuna izatea beren informazio pribatua lortzeko, eta horiek behar-beharrezkoak izatea enpresaren jarduerarako.
Fitxategiak badirela jakinaraztea Datuak Babesteko Espainiako Agentziari.
Eta dauden datuei buruz argi erantzutea, tartean dauden pertsonek eskatuz gero.

Datuen babesa bermatzeko, legeak hiru segurtasun-mailaren berri ematen du, biltegiratutako datuen arabera:

Lehen maila, izaera pertsonala, hala nola banku-informazioa, helbidea edo NAN.
Bigarren maila, finantza-kaudimena, ohiturak eta delituak.
Hirugarren maila: osasunari, ideia politikoei edo sexu-joerari buruzko datuak. Pertsonak babesteko neurri guztiak (enpresaren tamaina bera) legearen araberakoak izango dira.

Zerga- eta kontabilitate-betebeharretarako beharrezkoak diren eredu eta prozedura guztiak betetzea, bai eta datuak babesteko legearen erregelamendua betetzea ere, zaila eta aspergarria gerta dakieke enpresei, eta erabaki egokiena aholkuak ematea eta profesionalen zerbitzua eskatzea da, arazoak saihesteko.

Leave a Comment

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude

Scroll to Top