Operaciones contables

Kontabilitateko eragiketak: Zer jakin behar da?

Enpresetako kontabilitate-eragiketen helburua da informazio erabilgarri guztia ematea, modu sailkatu eta aztertuan, gerentziazko erabakiak hartzea errazteko eta arintzeko. Enpresen administrazioan kontrol-tresna bat, enpresen zuzendaritzari laguntzea duena sorburu, erakundeen eraginkortasuna eta efizientzia sustatuz.

Beraz, kontabilitate-eragiketak dira enpresaren ondarea osatzen duten osagaiak moneta-unitateetan ordezkatzea. Ondasunak, eskubideak eta betebeharrak, bai eta enpresa-kudeaketaren emaitza ere, hala nola diru-sarrerak edo gastuak. Osagaiek denboran duten bilakaeraren jarraipen kronologikoa egiteko aukera ematen diete enpresei, eta enpresetan ondare-osagai adina kontabilitate-eragiketa daude. Beraz, kontabilitate-eragiketen multzoak ondarearen eta kudeaketaren emaitzaren irudikapen osoa dakar.

Kontabilitateko eragiketen bitartez, enpresek aktiboak, pasiboak eta kapitala zatitzeko ahalmena dute, kidetasun-ezaugarri desberdinen arabera elkartuz. Horrek aukera ematen die gertatutako igoera eta murrizketa guztiak grafikatzeko. Kontuen forma eta edukiak aldatu egiten dira enpresa batetik bestera, transakzioak egiteko erabilitako kontabilitate-sistemaren arabera batez ere.

Alde batetik, kontuak lau taldetan bana daitezke. Titularra, kontuaren izena eta zer erregistratzen ari garen adierazten diguna. Kontuaren ezkerraldean egon behar du, kontuaren titularrak jasotzen duen guztia idazteko. Kontuaren eskuinaldean kokatuta egotea, kontuaren titularrak ematen duen guztia idazteko. Eta, azkenik, saldoa. Hori da zordun eta hartzekodun mugimenduen arteko diferentzia, saldo zorduna eta saldo hartzekoduna existitzen direlarik.

Bestalde, kontabilitatearen oinarrizko 6 kontuak aipatu behar ditugu, zeinen bitartez enpresek hainbat transakzio erregistratzen baitituzte. Aktiboak, enpresaren ondasun eta eskubide guztiak ordezkatzen dituztenak, bai ukigarriak bai ukiezinak. Pasiboak, enpresak hainbat erakunderekin dituen betebeharrak ordezkatuz. Kapitala, enpresaren edo kanpoko inbertitzaileen jabeen ekarpenak ordezkatuz, bai eta irabazitako kapitalarenak ere. Diru-sarrerak, enpresaren jarduera ekonomikoei esker irabazitako dirua ordezkatuz. Kostuak: etorkizunean etekinak emango dituzten aktiboak eskuratzeko egindako ordainketa ekonomikoa. Eta, azkenik, gastuak: jarduera jakin baterako diru-irteera adierazten du, enpresaren onerako, eta kostutik bereizten da berehala kontsumitzean.

Azkenik, kontabilitate-kontuak bi modutan sailkatu daitezkeela aipatuko dugu. Alde batetik, kontu errealetan, aktiboak, pasiboak eta enpresaren kapitala barne. Finantza-egoeraren egoeran erabiltzen dira. Kontabilitate-aldi bat baino gehiago irauten dute irekita, eta, horrela, enpresaren balantzeak mantentzen dira. Bestalde, emaitzen egoeran erabiltzen diren kontu nominalak ditugu, enpresaren diru-sarrerak, kostuak eta gastuak barne.

Leave a Comment

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude

Scroll to Top