Posibilidades fiscales

ETEen zerga-aukerak, eratzean

ETE baten jabea edo bazkidea zara, eta ez dituzu ezagutzen zure enpresak eskura dituen zerga-pizgarri guztiak? Gayca-tik, aholkularitza osoa eskaintzen dizugu, eraginkortasunez ezagutu eta aplikatzeko.

Zerga-pizgarriak enpresa txiki eta ertainen zerga-ordainketan egindako murrizketak dira, ekitaldi ekonomikoaren fiskalitatea eta kontabilitatea hobetzeko, enpresak sektorean jarraitzera bultzatuz. Abantaila horiek ehunekotan edo kopuru batean adieraz daitezke ordaindu beharreko zerga osoaren gainean, eta kreditu kengarri gisa ere adieraz daitezke enpresaren etorkizuneko ordainketetan.

Hala, bada, Sozietateen gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 27/2014 Legearen VII. tituluko XI. kapituluaren bidez, hainbat zerga-abantaila eskuratu ahal izango ditugu. Ondoren, azalduko ditugu onura horiek.

Lehenik eta behin, amortizazio-askatasuna eduki ahal izango da, eta ibilgetu materialaren eta higiezinetako inbertsio berrien elementuak libreki amortizatu ahal izango dira, bi baldintza betez gero. Alde batetik, zergaldia hasi ondorengo 24 hilabeteetan, negozioaren batez besteko plantilla osoa handitu behar da, aurreko hilabeteekin alderatuta. Bestalde, gehikuntza horrek 24 hilabete iraun behar du. Eskakizunei jarraituz, kenkari honen onuradun izan daitekeen inbertsioaren zenbatekoa gehikuntzaren araberakoa izango da, eta libreki amortizatu ahal izango da 120.000 euroraino enpresako plantillan.

Bigarrenik, amortizazio azkarra izan daiteke, non ETEek ibilgetuko eta ibilgetu ez-materialeko elementu guztiak amortizatzeko aukera duten, bai eta aurreko zergaldian eskura jarritako higiezinetako inbertsio berri guztiak amortizatzeko aukera ere.

Hirugarrenik, enpresek kaudimengabezia potentzialengatik merkataritza-kredituen narriadurak eragindako galerak ere kendu ahal izango dituzte; gehienez ere, zergaldiaren amaieran dauden zordunen % 1.

Azkenik, zergaren tasa orokorra aplikatzen duten dimentsio murriztuko enpresen kasuan, sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarria % 10 murrizteko aukera izango dute, gehienez ere milioi bat euro.

Leave a Comment

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude

Scroll to Top