Empresas

Enpresak eratu ondorengo prozedurak

Enpresa bat eratzean, hainbat lege-betebehar dituzte, eta, horietan, lehenik eta behin, horien berri izan behar da enpresa hori betetzeko eta enpresak dituen baliabideak erabiltzeko, hala, negozioaren likideziari eragin diezaioketen zehapenak saihesteko.

Sozietate mugatua edo S.L. enpresen ohiko modua denez, mota horretako egitura espezifikoaren legezko betebeharretan jarriko dugu arreta. Beraz, sozietate mugatuko enpresen legezko betebeharrak hainbat motatan sailka daitezke.

Lehenik eta behin, betebehar fiskalak ditugu, besteak beste, hauek: Zerga Agentzian alta 036 ereduaren bidez, Alta JEZn, BEZaren aitorpena hiru hilean behin eta urtero 303 eta 390 ereduen bidez, hurrenez hurren; Sozietateen gaineko Zergaren Aitorpena; Atxikipenak PFEZ kontzeptuan eta, azkenik, hirugarrenekin egindako eragiketen aitorpena, 3.005,06 eurotik gorakoa, 347 ereduaren bidez.

Bigarrenik, laneko betebeharrak ditugu, eta enpresaren erantzukizuna da enpresako langileei alta eta baja ematea Gizarte Segurantzan, bai eta haien gizarte-aseguruak ordaintzea ere, kasu batzuetan beharrezkoa baita enpresako bazkide eta administratzaileek gizarte-segurantzan alta ematea. Bestalde, enpresek beren plantillako lanpostuen %2 ezgaitasuna duten langileentzat gorde behar dituzte 50 langile edo gehiago dituzten enpresetan.

Ondoren, kontabilitateko betebeharrekin egingo dugu topo, non enpresek beren kontabilitatea modu ordenatu eta zehatzean egin behar baitute, eta beharrezkoa baita kontabilitateko zenbait liburu egitea. Alde batetik, inbentario-liburua eta urteko kontuak egin behar dira, galdu-irabazien kontua, eskudiru-fluxuen eta memoriaren egoera-balantzea eta ondare garbiaren aldaketen egoera barne. Bestalde, beharrezkoa da eguneroko liburua egitea, enpresaren egitate ekonomikoen egunerokotasuna jasoz. Bi liburuak ekitaldi soziala itxi eta lau hilabeteko epean aurkeztu behar dira.

Azkenik, merkataritzako betebeharrekin topo egiten dugu, non, lehenago aipatutako kontabilitateko liburuez gain, enpresek merkataritzako liburuak egiteko duten betebeharra baita. Alde batetik, akten liburua dugu, eta bertan agertzen dira bai batzar orokorrean bai elkarteko gainerako organo kolegiatuetan hartutako erabaki guztiak. Beste alde batetik, bazkideen liburua dugu, sozietatearen partaidetzen jabe diren bazkideen datu guztiak biltzen dituena. Azkenik, kontratuen liburua aurkituko dugu, non pertsona bakarreko sozietate mugatuetan bazkide bakarrarekin egindako akordioen erregistroa egin behar baita.

Leave a Comment

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude

Scroll to Top