Tipos de despidos

Aholkularitza eta informazioa kaleratze-klausulen aurrean

Zuzendaritzako kide batek kaleratzea erabakitzen du enpresako langile batekin duen lan-harremana amaitzeko, eta hori langile bat kontratatzea bezain ohikoa da. Espainian, hainbat kaleratze mota daude, eta horietako bakoitza hainbat arrazoirengatik gertatzen da, prozedura desberdin batekin batera.

Espainian, enpresek hiru kaleratze mota egin ditzakete, kaleratze-gutunean jasotako arrazoiaren arabera. Horietako bakoitza prozesu guztiz ezberdina da, eta enpresariek prozesu bakoitza behar bezala ezagutu behar dute.

Lehenik eta behin, kaleratze objektiboa dugu, eta enpresak zein antolaketa-, ekoizpen-, teknika- eta ekonomia-arrazoirengatik justifikatzen duen da, kaleratzearen arrazoia langilearena ez delarik. Beraz, kaleratze honen ezaugarrien artean, lan egindako urte bakoitzeko 20 soldata-eguneko kalte-ordaina dugu, gehienez 12 hileko. Bestalde, gutun bat eman beharko da, kaleratzearen arrazoiak jakinarazteko, eta, era berean, langileari kalte-ordaina eman beharko zaio, enpresaburuak egoki iritzitako bideetatik. Azkenik, 15 egun lehenago jakinarazi beharko zaio langileari kaleratzearen berri, eta 15 egun horietako soldata ordaindu beharko zaio, bestela.

Bigarrenik, diziplinazko kaleratzearen aurrean gaude, hau delarik langilearen jokabide larrien ondorioz gertatzen den bakarra, portaera larriak izanik: bertaratze- edo puntualtasun-faltak behin eta berriz eta arrazoirik gabe; langilearen diziplinarik eza edo enpresariaren aginduetara ez obeditzea; kontratuaren fede ona haustea eta konfiantza-abusua; irain fisikoak edo hitzezkoak; produktibitatea eta errendimendua etengabe eta borondatez gutxitzea; mozkortzea edo toxikomania eta laneko jazarpena. Azkenik, diziplinazko kaleratzearen ezaugarriek eskubidea ematen diete enpresaburuei 15 egun lehenago ez abisatzeko, ezta kalte-ordainik ordaintzeko ere, eta langileak kitapen bat eta langabezia jasotzeko eskubidea besterik ez du.

Azkenik, kaleratze kolektiboa dugu, azkentzeko EEE ere esaten zaiona. Arrazoi objektiboak direla-eta egiten da kaleratze hori, eta langile asko kaleratzen dira. Arrazoi objektiboak direla-eta, enpresa bateko langile asko kaleratzen direnean gertatzen da hori, baldin eta kontratuak eteteak enpresako langile guztiei eragiten badie, eta betiere langile horiek 5 baino gehiago badira, edo 90 eguneko epean kausa, teknika, ekonomia, antolaketa edo ekoizpeneko arrazoiak direla medio, eta azkentzeak gutxienez 10 langile ukitzen baditu 100 baino gutxiago dituzten enpresetan; % 10 100 eta 300 artean dituztenetan; 30 langile, 300 langile baino gehiago dituztenetan. Azkenik, kaleratze kolektiboa Langileen Estatutuaren 51. artikuluan araututa dagoela gehituko dugu.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio