ekaina 2023

Inspección tributaria

Ogasuneko ikuskapenen aurreko defentsari buruzko informazioa

Tributuak kudeatzeko eta ikuskatzeko eta zergak aplikatzeko prozeduren arau komunak garatzeko jarduera eta prozeduren Erregelamendu Orokorra aldatu ondoren, Zerga Administrazioaren eskumenak indartu egin dira, bai betebehar formalak bai iruzurraren aurka borrokatzeko neurriak handituz. Egoera horren aurrean, enpresek zergapeko gisa dituzten eskubideak ezagutu behar dituzte balizko ikuskatzeen aurrean, eta pribatutasunerako eskubidea izan behar dute hainbat esparrutan, …

Ogasuneko ikuskapenen aurreko defentsari buruzko informazioa Read More »

Declaración de Operaciones Intracomunitarias

Erkidego barruko eragiketen aitorpenari buruzko informazioa

Post honen bidez, autonomoei eta ETEen jabeei zehatz-mehatz kontatu nahi diegu zer jakin behar duten Batasunaren barruko eragiketen laburpen-aitorpenaren 349 ereduari buruz. Lehenik eta behin, aipatu behar dugu eredua aldikako informazio-aitorpena dela, bai hilean behin, bai hiru hilean behin, bai urtean behin. Horren bidez, autonomoek eta hainbat sektoretako enpresek Batasunaren barruko eragiketak deskribatzen dituzte, hau …

Erkidego barruko eragiketen aitorpenari buruzko informazioa Read More »

Liquidaciones y declaración de operaciones con terceros

Likidazioei eta hirugarrenekin egindako eragiketen aitorpenari buruzko aholkularitza eta informazioa

Hirugarrenekin egindako eragiketen urteko aitorpena, 347 ereduan jasoa, urteko aitorpen informatiboa da, otsaileko azken egunaren aurrekoa. Bertan, autonomoek eta beste pertsona batzuekin jarduera ekonomikoak egiten dituzten ETEek hirugarrenekin egindako eragiketak zehazten dituzte, eta urte naturalean haien bolumena 3.005,06 € (BEZa barne) baino handiagoa izango da. Ereduan hainbat eragiketa aitortu behar dira, hala nola ondasunak eta …

Likidazioei eta hirugarrenekin egindako eragiketen aitorpenari buruzko aholkularitza eta informazioa Read More »

Depósito de Cuentas Anuales

Urteko kontuen gordailuak egiteari buruzko informazioa

Espainiako legeriari jarraikiz, enpresa guztiek urteko kontu-gordailu bat egin behar dute Merkataritza Erregistroan, onartu eta hurrengo hilabetean. Finantza-informazioa informazio publiko bihurtzen da, eta 6 urtez mantentzen da. Enpresaren urteko finantza-egoeren kopia bat eskatzen duen edozein hirugarrenentzat eskuragarri dago; oro har, enpresan interesa duten inbertitzaileak dira. Beraz, urteko kontuen gordailua zuzen aurkezteko, ezinbestekoa da hainbat alderdi …

Urteko kontuen gordailuak egiteari buruzko informazioa Read More »

Scroll to Top