apirila 2023

Enfermedades laborales

Lan-prozedurei buruzko informazioa ematea, istripu edo gaixotasunen kasuan

Laneko arriskuak babesteko helburu nagusietako bat da istripuek eta gaixotasunek eragindako kalteak prebenitzea eta konpontzea, gehienetan laneko baja baitira. Bi egoera horiek antzekoak izan arren, ezberdintasun asko dituzte, eta garrantzitsua da zehaztea; izan ere, lan-istripu bat une jakin batean gertatzen den bitartean, lan-gaixotasunak pixkanaka sortzen dira, lan-eginkizunen eguneroko zein etengabeko prestazioaren ondorioz. Alde batetik, laneko …

Lan-prozedurei buruzko informazioa ematea, istripu edo gaixotasunen kasuan Read More »

Despido

Kitapen, kaleratze eta enpresen ziurtagiriei buruzko informazioa

Lan-kontratu bat azkentzeko eta langilearekin lan-harremana amaitzeko, beharrezkoa da prozedura jakin bat gauzatzea, eta, horrekin batera, legezko betekizun guztiak betetzeko behar diren agiriak aurkeztea. Kontratazio-prozesua zorrotza den bezala, kontratu baten amaiera ere zorrotza izan behar da. Beraz, post honen bidez, lan harreman bati amaiera emateko beharrezko dokumentazioa azaldu nahi dugu. Lehenik eta behin, kaleratze-gutun bat …

Kitapen, kaleratze eta enpresen ziurtagiriei buruzko informazioa Read More »

Procedimientos sancionadores

Zehapen-prozeduren aurrean aholkularitza eta informazioa ematea

Administrazio publikoek zehapen-prozedura bat erabiltzen dute beren zehatzeko ahala egikaritzeko. Administrazio publikoaren eta herritarren artean egindako arau-hausteek zigor propioa dute. Prozedura horrek, beraz, administratuen eskubideak bermatzea helburu duten printzipioetan oinarritutako hainbat egintza biltzen ditu. Zehatzeko administrazio-prozedurak arautzen dituzten printzipioak zuzenbide penaletik eratorritakoak dira, egokitzapenak eginda. Horrenbestez, hauek dira printzipioak: legezkotasun- eta tipikotasun-printzipioa; atzeraeraginik ezaren printzipioa; …

Zehapen-prozeduren aurrean aholkularitza eta informazioa ematea Read More »

Nominak sortzeko jarraitu beharreko prozeduren berri ematea

Hilaren amaieran, langileak dituen enpresa orok soldata bat ordaindu behar die. Beraz, soldata likidatzeko eta ordaintzeko, beharrezkoa da langile bakoitzari nomina izeneko agiri bat egitea, hau da, langilearen soldata adierazten duen agiria, eta informazio garrantzitsua ere bai, hala nola Gizarte Segurantzarako ekarpenak edo PFEZren atxikipenak. Beraz, bai enpresa bat baduzu, bai langile autonomoa bazara, oso …

Nominak sortzeko jarraitu beharreko prozeduren berri ematea Read More »

Scroll to Top