martxoa 2023

Contrato de trabajo

INEMen eta Gizarte Segurantzan lan-kontratuak, altak eta bajak egiteko modua erakustea

Bai langile bati alta eman nahi dioten enpresaburuentzat, bai enpresa batek alta emango dien langileentzat, bi egoera horietan ezinbestekoa da kontuan hartu beharreko oinarrizko edukia ezagutzea; guztien lehen urratsa da bi alderdien artean aldez aurretik negoziazioren bat egitea, kontratuaren oinarrizko ezaugarriak argi eta garbi zehaztuta. Lehenik eta behin, alderdi biek zehaztu beharko dute zer kontratu …

INEMen eta Gizarte Segurantzan lan-kontratuak, altak eta bajak egiteko modua erakustea Read More »

Negociación colectiva

Negoziazio kolektiboari eta lan-harremanei buruz informatzea eta laguntzea

Nahiz eta langile guztiek ez dakiten, negoziazio kolektiboa funtsezko eskubidea da, Lanaren Nazioarteko Erakundearen Konstituzioan irmoki oinarritua eta LANEren Adierazpenean berretsia, laneko oinarrizko printzipio eta eskubideei buruzkoa. Espainiako Konstituzioaren 37. artikuluan enpresaburuen eta langileen ordezkariak legezko solaskide gisa ezartzen dira, eta Konstituzioak hitzarmenen indar loteslea ezartzen du, bai eta langileek eta enpresaburuek gatazka kolektiboko neurriak …

Negoziazio kolektiboari eta lan-harremanei buruz informatzea eta laguntzea Read More »

ERTE

Erakundeetako aldi baterako enplegu-erregulazioei buruzko informazioa

Aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientea (ABEEE). Behin baino gehiagotan izan dira siglak komunikabide askoren titularrak, batez ere erakunde handien inguruan, baina baita enpresa txiki eta ertainen inguruan ere. Enpresa txiki eta ertainek neurri hori hartu behar izaten dute askotan. Beraz, hasiera batean esan genuen ABEEE administrazio-prozedura bat dela, eta, horren bidez, enpresek aldi baterako langileen lan-kontratua …

Erakundeetako aldi baterako enplegu-erregulazioei buruzko informazioa Read More »

Impuesto sobre el Valor Añadido

Balio Erantsiaren gaineko Zergari eta horren motei buruzko informazioa

Balio Erantsiaren gaineko Zerga kontsumoaren gaineko zerga orokorra da, eta produkzio- eta merkaturatze-fase guztien gainekoa da. Fase bakoitzean balio erantsia bakarrik zergapetzen da; balio erantsiaren baturak ondasunaren azken balioaren berdina izan behar du. Beraz, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren sailkapen nagusia da zergapetutako ondasunen tasa eta zerga kalkulatzeko modua bereizten dituena. Ondasun motei dagokienez, aukera hauek …

Balio Erantsiaren gaineko Zergari eta horren motei buruzko informazioa Read More »

Errekerimenduen, baliabideen eta ikuskapenen berri ematea

Hala ere, uste baino ohikoagoa da enpresei Ogasuneko ikuskapen bati aurre egitea, eta, arau-hausterik egin ezean, oso atseginak eta azkarrak izan daitezke. Hala ere, ikuskapenaren hasierari buruzko jakinarazpena jasotzerakoan, ezinbestekoa da ikuskapen fiskalaren irismena argi eta garbi jakitea, arrazoi asko daudelako enpresak edo langileek ogasunaren ikuskapena egiteko. Dirudiena baino ohikoagoa den arren, sortu berri diren …

Errekerimenduen, baliabideen eta ikuskapenen berri ematea Read More »

Scroll to Top